Liefs van Lauren is een webshop en platform voor herinneringsproducten en producten op het gebied van rouw. Vanuit eigen ervaringen is Liefs van Lauren ontstaan en is er een eigen collectie ontstaan. Daarnaast bied Liefs van Lauren andere ondernemers en merken een plek om hun specifieke producten op dit gebied aan te bieden. Omdat we er van overtuigd zijn dat samen er een mooi en breed aanbod aangeboden kan worden. Omdat de kracht van samen het mooiste is wat er bestaat.

Liefs van Lauren, liefsvanlauren.nl